The Ring Poem in albanian

by Jan 23, 2007Poetry

Tre unaza për Elfët-mbretër nën qiell,
Shtatë për Kryezotët e Xhuxhave në pallatet e tyre prej guri,
Nëntë për Njerëzit e vdekshëm të mallkuar të vdesin,
Një Unazë për Kryezotin e Zi në fronin e tij të errët,
Në Tokën e Mordorës ku banojnë Hijet.
Një Unazë t’i mbizotërojë të gjitha, Një Unazë t’i gjejë,
Një Unazë t’i sjellë të gjitha dhe në errësirë t’i lidhë,
Në Tokën e Mordorës ku banojnë Hijet.

0 Comments

Submit a Comment

Found in Home 5 Reading Room 5 Poetry 5 The Ring Poem in albanian

You may also like…

The Dead Marshes.

The dead marhes through the eyes of a child who witnessed it. Though it may be your initial reponse, please keep in mind that it is not based off any real characture from Lord of the Rings. I made this one all up. Please comment.

read more