The Ring Poem in albanian

Tre unaza për Elfët-mbretër nën qiell,<br /> Shtatë për Kryezotët e Xhuxhave në pallatet e tyre prej guri,<br /> Nëntë për Njerëzit e vdekshëm të mallkuar të vdesin,<br /> Një Unazë për Kryezotin e Zi në fronin e tij të errët,<br /> Në Tokën e Mordorës ku banojnë Hijet.<br /> Një Unazë t&#8217;i mbizotërojë të gjitha, Një Unazë t&#8217;i gjejë,<br /> Një Unazë t&#8217;i sjellë të gjitha dhe në errësirë t&#8217;i lidhë,<br /> Në Tokën e Mordorës ku banojnë Hijet.<br />
Add New Comment

Latest Forum Posts

Join the Conversation!