Frisian translation The Hobbit

<p>Fier oer de Diisbergen k&acirc;ld,<br /> Nei tsjerkers djip en grotten &acirc;ld,<br /> Wy moatt' hjirwei foar dage en dei<br /> Op syk nei 't goud fan eartiids wr&acirc;ld.<br /> <br /> Dwerch fan doe sei spreuk fan macht,<br /> Syn hammer slacht mei k&acirc;lde kracht.<br /> Oer stee&euml;n djip, d&ecirc;r't tsjuster sliept,<br /> Yn sealen wiid hold &ucirc;nr&ecirc;st wacht.<br /> <br /> D&ecirc;r garren kening en elvehear<br /> Gl&acirc;nzjend goud, noch mear, noch mear!<br /> Hja sochten en kroepen en skepten en skoepen,<br /> Smeiden yn gleonens swurd en spear.<br /> <br /> (...)<br /> <br /> Yn de st&ecirc;d waard de needklok slein,<br /> Minsken skeaten yn &ucirc;nstjoer oerein:<br /> Doe, oan 'e kime, de draak yn grime,<br /> Har huzen tegruze, har lok ferflein.<br /> <br /> De bergen dampten yn 't moanneljocht,<br /> De dwergen, alhiel yn &ucirc;nstjoer brocht,<br /> Flechten &ucirc;ntkr&ecirc;ft' yn harren gr&ecirc;f,<br /> Waarden fertrape yn 't moanneljocht.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Add New Comment

Latest Forum Posts

Join the Conversation!