Elf Quenya - hej här kan ni lära er lite alviska.

Aiya nildo! Hanya le man ne quetta?
Var hälsad vän! Förstår du vad jag säger?
welcome my frind do you understand what im saying?
Tancave, neo esse na Calendil
Ja, mitt namn är Calendil.
my name is calendil
Man na leo esse?
Vad är ditt namn?
what is your name?
Quenya
alviska
elf-languish
nildo
vän
frind

Add New Comment

Latest Forum Posts

Join the Conversation!